| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @

The International MBA in Agribusiness Website

Aims and Objectives Details Core Courses Admission Teaching Staff Important dates News
News


Login form
Username:
Password:
 
Forgot password
SignUp to MBA
Obsah vytvořil:
Ing. Irena Kreplová
Publikováno:
6. 3. 2010
Vizualizace (b)

News

News

News


„THE INTERNATIONAL MBA IN AGRIBUSINESS“

Základní informace o programu MBA, včetně odborného obsahu, organizace studia a přihlášky jsou uvedeny na adrese:  http://mba. pef.czu.cz
Studium v programu MBA je zahajováno 1x ročně vždy v únoru, v příštím roce proběhnou přijímací pohovory 19. února 2016.
Požadavky na přijetí
Uchazeč o přijetí do mezinárodního programu MBA musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání /magisterské nebo bakalářské/, dobrou znalost angličtiny a výhodou je nejméně tříletá praxe.
Přihlášku může uchazeč podat do 31.12.2015, stačí vyplnit a elektronicky odeslat formulář, který je součástí webových stránek MBA.  Zaregistrování přihlášky bude písemně potvrzeno.
Přijímací řízení probíhá formou osobního pohovoru v angličtině. Cílem přijímacího řízení je zjistit Vaše předpoklady pro studium  a míru souladu mezi Vašimi cíli a cíli kurzu. Přijímací řízení je bez poplatku.
Celková cena programu MBA je 100 000Kč včetně DPH, platby se provádějí postupně po jednotlivých semestrech / 3x 28 000Kč + 1x 16 000 Kč/. Platba za první semestr bude provedena nejpozději do 28.2. běžného roku.
Organizace programu
Program  MBA je nabízen v distanční formě, která umožňuje sladit studium se zaměstnáním. Délka studia je podle individuálního studijního plánu 2 – 5 let.
Dvouletá forma studia zahrnuje 4 semestry, v průběhu kterých musí posluchač absolvovat a písemnou zkouškou ukončit 6 modulů a zpracovat individuální závěrečný projekt.
Ke každému modulu je zpracován základní studijní text, doporučená odborná literatura a extenzívně jsou využívány reálné případové studie.
Ukončením programu MBA je úspěšná obhajoba závěrečného projektu a získání titulu MBA
/Master of Business Administration/.
1. semestr EKONOMIKA - INFORMATIKA
- 5x víkendové soustředění /so+ne, zpravidla každý třetí víkend/
- 1x týdenní soustředění na závěr + závěrečná písemná zkouška
2. semestr FINANCE MARKETING
- 5x víkendové soustředění /so+ne, zpravidla každý třetí víkend/
- 1x týdenní soustředění na závěr + závěrečná písemná zkouška
3. semestr MANAGEMENT AGROBYZNYS
- 5x víkendové soustředění /so+ne, zpravidla každý třetí víkend/
- 1x týdenní soustředění na závěr + závěrečná písemná zkouška
4. semestr
- zpracování závěrečného projektu
- individuální konzultace
- obhajoba závěrečného projektu
Studium je však možno rozložit i do více let v závislosti na možnostech studenta  - maximálně 5 let.

V případě zájmu Vám ochotně poskytneme další  informace dle uvedeného kontaktu.

Ing. Irena Kreplová
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Tel.:  2 2438 2041
 
page foot